بایگانی برچسب ها: سنبار

سنبار

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سنبار نام فعلی مکان جغرافیایی:  شمال شهر راز استان خراسان شمالی ایران و غرب استان آخال ترکمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  سمبار، سومبار، سبنار شرح مکان جغرافیایی: سُنبار: یا سُمبار و سومبار نام قدیم رودخانه اترک خراسان است، که قسمت انتهایی آن بخشی از مرز دو […]