بایگانی برچسب ها: سلطان محمود

واکاوی هجونامه منسوب به فردوسی

عنوان: واکاوی هجونامه منسوب به فردوسی نویسند‌ه: ابوالفضل خطیبی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع:  نامه فرهنگستان دوره پانزدهم زمستان ۱۳۹۴ شمارۀ ۲ چکیده مقاله: جناب خطیبی در این مقاله ضمن بررسی تاریخی هجونامه فردوسی به منابع و نسخه های مختلف مراجعه کرده و […]

آدینه هرمزدِ بهمن، بررسی گاهشماری بیتی از شاهنامه

عنوان: آدینه هرمزدِ بهمن، بررسی گاهشماری بیتی از شاهنامه نویسند‌ه: اکبر نحوی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد دانشگاه شیراز تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: منبع:  نامه فرهنگستان دوره پانزدم زمستان ۱۳۹۴ شمارۀ ۲ چکیده مقاله: جناب نحوی در تلاش است تا با بررسی ابیاتی از شاهنامه که مبنای تخمین سال تولد حکیم […]