بایگانی برچسب ها: سقیلا

سقیلا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سقیلا نام فعلی مکان جغرافیایی :  کوهی در جزیزه سیسیل نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: