بایگانی برچسب ها: سفینه تبریز

سفینه ی تبریز و چند پیش نهادِ تازه در ویرایش شاهنامه

عنوان: سفینه ی تبریز و چند پیش نهادِ تازه در ویرایش شاهنامه نویسند‌ه: سیاوش جعفری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: کهن نامۀ ادب پارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شمارۀ دوم، تابستان ۱۳۹۴، صفحه ۳۱-۵۰ چکیده مقاله: مجموعه […]