بایگانی برچسب ها: سغد

سغد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سغد نام فعلی مکان جغرافیایی :  سغد در تاجیکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: سغد نام ولایتی بوده است شامل شهرها و آبادی های کهن واقع در حوضه آبریز رود زرافشان که از کوه های شمال کشور کنونی تاجیکستان سرچشمه می گیرد و پس […]

دریای بیکند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای بیکند نام فعلی مکان جغرافیایی :  رود بیکند در کشور ازبکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای بیکند دریا یا رودی که از کنار بیکند میگذشته و حالا در جوار آن شهر (قراکول) کنونی در ازبکستان به پایان میرسد و برکه ای وسیع […]

بیکند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  بیکند نام فعلی مکان جغرافیایی :  قراکول نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کندز  کهندز شرح مکان جغرافیایی: بیکند که از شهرهای کهنسال ورارود ماوراء النهر بوده است اینک قراکول خوانده میشود این شهر تقریباً در میانۀ فاصلۀ ۲۰ فرسنگی جیحون تا بخارا قرار داشته و نامش همبر […]

بخارا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بخارا نام فعلی مکان جغرافیایی :  بخارا نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بخارا نام این مهمترین شهر ورارود (ماوراء النهر) است که در جلگۀ رود زرافشان که امروز در ازبکستان واقع است قراردارد. کهن ترین ماخذ تاریخی که نام بخارا در آن آمده است […]

آرمان – آرمانیان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آرمان نام فعلی مکان جغرافیایی :   جای در کنار آموی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: /آرمان آرمائیان، ظاهرا شهریا خرده ولایتی در مرز ایران و توران بوده که در حاشیه و ساحل چپ رود جیحون قرار داشته است، اما محل آن به گونه ای […]