بایگانی برچسب ها: سعد وقاص

قادسی

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : قادسی نام فعلی مکان جغرافیایی :  استان قادسیه در عراق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  قادسیه شرح مکان جغرافیایی: غرض از قادسی شاهنامه همان قادسیه مشهور واقع در پنج فرسنگی غرب کوفه است که در آن سپاه ایران به سرداری رستم هرمزان از سپاه تازیان به سرداری […]