بایگانی برچسب ها: سزان یعنی چه؟

شخصیت های شاهنامه – سزان

نام : سزان توضیحات شخصیت : سزان یکی از سرداران تورانی است