بایگانی برچسب ها: سرو یمن شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – سرو یمن

چنین گفت کاین شهریار یمن – سر انجمن سرو سایه فکن نام : سرو نام های دیگر : سرو شاه یمن دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ملیت : تازی وابستگان : دختران سرو : آزاده، آرزو ، سهی که به همسری پسران فریدون در می آیند توضیحات شخصیت : سرو شاه […]