بایگانی برچسب ها: سروج

سروج

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سروج نام فعلی مکان جغرافیایی :  سروچ در جنوب کشور ترکیه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  سروچ شرح مکان جغرافیایی: سروج / سروچ (دشت):  این عنوان دو بار در شاهنامه آمده است؛ بار اول در داستان سیاوش و هنگام حرکت او به سوی توران، بدین گونه که […]