بایگانی برچسب ها: سرزنش کردن رستم پیران را

شاهنامه خوانی ایرانصدا – بخش بیست و سوم – داستان رستم و خاقان چین

عنوان این قسمت : شاهنامه خوانی ایرانصدا – بخش بیست و سوم – داستان رستم و خاقان چین توضیحات فایل صوتی : نبرد میان ایران و توران بر سر خون سیاوش، طولانی، پرکشاکش، کینه‌ورزانه و دامنه‌دار است. شرح این نبردها از زبان فردوسی گاه غم می‌افزاید و گه شادی را سبب است. خواننده هیجان را تجربه […]