بایگانی برچسب ها: سرزمین تازیان

دشت قحطان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دشت قحطان نام فعلی مکان جغرافیایی :  احتمالا سرزمین تازیان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در پادشاهی منوچهر آمده است که وقتی رودابه به پدرش مهراب گفت قصد ازدواج با زال دستان را دارد، پدرش به او گفت: گر از دشت قحطان سگ مارگیر […]

دشت دلیران

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دشت دلیران نام فعلی مکان جغرافیایی :  احتمالا سرزمین تازیان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در شاهنامه سه بار از دشت دلیران نام برده شده که دقیقاً معلوم نمیشود غرض روم است یا سرزمین تازیان: ز توران بخرم به ایران برم        […]