بایگانی برچسب ها: سرخس

سرخس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سرخس نام فعلی مکان جغرافیایی :  سرخس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: سرخس گرچه پیرامون شهر سرخس یکی از ستیزگاه های مهم ایران و توران بوده، نام سرخس تنها دو بار در شاهنامه آمده است. اولین بار در زمان کیکاووس و آغاز داستان رستم […]