بایگانی برچسب ها: ساوه شاه

هری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هری نام فعلی مکان جغرافیایی :  هرات در کشور افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: هری صورت کهن و اصیل تر نام شهر و ولایت هرات کنونی واقع در غرب کشور افغانستان .است از این شهر مهم خراسان تا پیش از پادشاهی هرمزد. نوشین […]

شخصیت های شاهنامه – ساوه شاه

یه ایران بران رای بد ساوه‌ شاه – که نه تخت ماند نه مهر وکلاه نام : ساوه محل مرگ ساوه : توسط بهرام چوبین در نبرد کشته می شود دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : تورانی وابستگان : فرزندان ساوه شاه : پرموده توضیحات شخصیت : ساوه شاه نام یکی از شاهان ترک […]