بایگانی برچسب ها: ساوه شاه در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – ساوه شاه

یه ایران بران رای بد ساوه‌ شاه – که نه تخت ماند نه مهر وکلاه نام : ساوه محل مرگ ساوه : توسط بهرام چوبین در نبرد کشته می شود دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : تورانی وابستگان : فرزندان ساوه شاه : پرموده توضیحات شخصیت : ساوه شاه نام یکی از شاهان ترک […]