بایگانی برچسب ها: ساخته ضحاک

بیت المقدس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بیت المقدس نام فعلی مکان جغرافیایی :  بیت المقدس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بیت المقدس همان شهر مشهور در کشور اسرائیل است که شاهنامه مدعی است نام قبلی آن کنگ ،دز هوخت ساخته ضحاک بوده است: به خشکی رسیدند سر کینه جوی    […]