بایگانی برچسب ها: ساختار منسجم

ساختار منسجم آغاز حکومت در شاهنامه فردوسی

عنوان: ساختار منسجم آغاز حکومت در شاهنامه فردوسی نویسنده: فاطمه امامی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده : استادیار گروه زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن تاریخ نگارش : زمستان ۱۳۹۶ هجری شمسی منبع : پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال سیزدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان ۹۶، صفحه ۱۱۵-۱۳۸ چکیده مقاله : شاهنامه در […]