بایگانی برچسب ها: ساختار طبقاتی

بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در شاهنامه (ایران باستان) و آثار افلاطون

عنوان: بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در شاهنامه (ایران باستان) و آثار افلاطون نویسند‌گان: دکتر عیسی امن‌خانی / زهرا نظام اسلامی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زیان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان / دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زیان و ادبیان فارسی دانشگاه شهید بهشتی تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، سال […]