بایگانی برچسب ها: زپهلوی

باز هم درباره «ز پهلویِ»

عنوان: باز هم درباره «ز پهلویِ» نویسند‌ه: سعید حمیدیان سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: نویسندۀ مجلۀ بازتاب تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع:  ویژه نامه نامه فرهنگستان (فرهنگ نویسی) شمارۀ هفت، دی ماه ۱۳۹۲ چکیده مقاله: جناب آقای حمیدیان در پاسخ به مقالۀ آقای الوند بهاری که در شمارۀ پنجم و ششم مچله فرهنگ نویسی […]