بایگانی برچسب ها: زن ایرانی

بررسی دلایل اجتماعی تشتّت روایات در باره پادشاهی همای چهرزاد

عنوان: بررسی دلایل اجتماعی تشتّت روایات در باره پادشاهی همای چهرزاد نویسنده: دکتر رواح‌انگیز کراچی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو هفتادو هفت، تابستان ۱۳۹۱ چکیده مقاله: همای چهرزاد به روایت حماسه ملی نخستین پادشاـ زن […]