بایگانی برچسب ها: زنگله

شخصیت های شاهنامه – زنگله

چو دیگر فروهل بد و زنگله – برون تاختند از میان گله نام : زنگله محل مرگ زنگله : نیرد دوازده رخ بدست فروهل دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : زنگله سردار تورانی است که در نبرد دوازده رخ همرزم فروهل قرار می […]