بایگانی برچسب ها: زندگی جاویدان

آب حیوان

آب حیوان نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آب حیوان نام فعلی مکان جغرافیایی :  محلی افسانه ای است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آب حیوان: همان «آب حیات» یا چشمۀ حیوان است که اسکندر در سرزمین ظلمات به سراغ آن رفت اما موفق به یافتنش نشد. وزان جای تاریک […]