بایگانی برچسب ها: زرسپ به چه معنی است

شخصیت های شاهنامه – زرسپ

چنین گفت پس پهلوان با زرسپ – که بفروز دل را چو آذرگشسپ نام : زرسپ محل مرگ زرسپ : دژ کلات چرم بدست فرود سیاووش دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به منوچهر می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر زرسپ : طوس توضیحات شخصیت […]