بایگانی برچسب ها: زرتشت

بررسی تطبیقی آیینهای سوگ در شاهنامه و بازمانده های تاریخی – مذهبی سوگواری در ایران باستان

عنوان: بررسی تطبیقی آیینهای سوگ در شاهنامه و بازمانده های تاریخی – مذهبی سوگواری در ایران باستان نویسندگان: دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی / لیلا حق‌پرست سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد / دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۹ منبع: نشریۀ ادب و زبان دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه […]

شخصیت های شاهنامه – زرتشت

خجسته پی و نام او زردهشت – که آهرمن بدکنش را بکشت نام : زردشت نام زردشت به زبان اوستایی : زرئوشترا نام های دیگر زردشت : زردهشت،اشوزردشت، اسپنتمان محل تولد زردشت : ناپیدا «در متن‌های سنتی آذربایجان، شهر ری و سیستان را زادگاه او دانسته‌اند. امروزه بیشتر گسترهٔ خوارزم و خراسان را به عنوان […]