بایگانی برچسب ها: زرافشان

دریای بیکند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای بیکند نام فعلی مکان جغرافیایی :  رود بیکند در کشور ازبکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای بیکند دریا یا رودی که از کنار بیکند میگذشته و حالا در جوار آن شهر (قراکول) کنونی در ازبکستان به پایان میرسد و برکه ای وسیع […]

آوازه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آوازه نام فعلی مکان جغرافیایی :  در بیکند کنار دریاچه قره کول نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آوازه: نام دژی بوده است از آن پرموده، پسر ساوه شاه ترک، که بهرام چوبینه در زمان پادشاهی هرمزد نوشیروان آن را فتح کرد و گنج ها […]