بایگانی برچسب ها: زاول

زابل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : زابل نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: زاول، زاولستان، زابلستان شرح مکان جغرافیایی: