بایگانی برچسب ها: زال

دشت قحطان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دشت قحطان نام فعلی مکان جغرافیایی :  احتمالا سرزمین تازیان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در پادشاهی منوچهر آمده است که وقتی رودابه به پدرش مهراب گفت قصد ازدواج با زال دستان را دارد، پدرش به او گفت: گر از دشت قحطان سگ مارگیر […]

مقایسه میان داستان زال و رودابه با منظومه ی بیژن و منیژه از شاهنامه فردوسی

عنوان : مقایسه میان داستان زال و رودابه با منظومه ی بیژن و منیژه از شاهنامه فردوسی نویسنده: حسین افشاری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دوره دکتری تاریخ با گرایش تاریخ ایران پس از اسلام تاریخ نگارش : پاییز ۱۴۰۱ هجری شمسی منبع : آکادمیا چکیده مقاله : بفرموده ی استاد دکتر محمد امین […]

نمایش صوتی شاهنامه – در مرز توران

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – در مرز توران مدت زمان فایل صوتی : یک ساعت و چهل و هشت دقیقه توضیحات : بانو گشسب و فرامرز هر دو فرزندان رستم پهلوان هستند. آن زمان که هر دو در شکارگاه مرزی ایران و توران به سر می برند، به ناچار میزبان شیده پسر افراسیاب […]

نمایش صوتی شاهنامه – زال و رودابه

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – زال و رودابه مدت زمان فایل صوتی : دو ساعت و پنجاه و پنج دقیقه توضیحات : داستان در روزگارانی می گذرد که سرزمین های اسطوره در قلمرو پهلوانان و سلحشوران افسانه های ایرانی است و «زال و رودابه» نادیده، گرفتار عشقی آتشین می شوند؛ اما دشمنیِ […]

نمایش صوتی شاهنامه – خورشید فرو می‌رود

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – خورشید فرو می‌رود مدت زمان فایل صوتی : دو ساعت و چهل و چهار دقیقه توضیحات : «زال» پدر «رستم دستان» چشم به راه آمدن فرزندی است. همسر او کنیزکی بود که در نبرد به اسارت و بعد به همسری‌اش درآمده و اکنون باردار است؛ او هنگام […]

نمایش صوتی شاهنامه – دو برادر

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – دو برادر مدت زمان فایل صوتی : دو ساعت و نه دقیقه توضیحات : ستاره شناسان سیستانی به «زال» خبر دادند که در آینده فرزند نورسیده‌اش «شَغاد» باعث نابودی و تباهی دودمانش خواهد شد؛ از این رو زال، شغاد را نزد شاه کابلستان فرستاد تا هر چه بیشتر از […]

شرح و تفسیر داستان های شاهنامه ( استاد محجوب ) – بخش پانزدهم

عنوان این قسمت : شرح و تفسیر داستان های شاهنامه با صدای استاد محمد جعفر محجوب – بخش پانزدهم توضیحات شخصیت  : محمد جعفر محجوب متولد ۱۳۰۳ تهران نویسنده، محقق، مترجم، مصحح، فرهنگ نویس، فرهنگ‌پژوه ایرانی، استاد دانشگاه در داخل و خارج ایران و صاحب‌نظر در فرهنگ و ادب عامه بود. ایشان تحصیلات دبستانی و […]

بازنمایی اسطورۀ صعود در شاهنامۀ فردوسی

عنوان: بازنمایی اسطورۀ صعود در شاهنامۀ فردوسی نویسنده: داوود غلامزاده سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، دورۀ دوم، شمارۀ اول، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: مساله ی اصلی این مقاله، شناخت اسطورۀ صعود در اندیشۀ ایرانی و […]

بررسی ویژگی کودکی شخصیت های اسطوره ای شاهنامه

عنوان: بررسی ویژگی کودکی شخصیت های اسطوره ای شاهنامه نویسندگان: محمود بشیری / علی چراغی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی / کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: دوفصلنامۀ تخصصی علوم ادبی،سال سوم، شمارۀ شش، بهارو تابستان ۱۳۹۰ چکیده […]

آیین تشرّف زال، فریدون و کیخسرو؛ آیین رازآموزی جادوگران و داروگران

عنوان: آیین تشرّف زال، فریدون و کیخسرو؛ آیین رازآموزی جادوگران و داروگران نویسند‌گان: دکتر ابوالقاسم رحیمی / زهرا شیردل سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار دانشگاه حکیم سبزواری / کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال دوازدهم، شمارۀ بیست […]

بررسی بسامد مکرر در روایت های زادن زال در شاهنامه

عنوان: بررسی بسامد مکرر در روایت های زادن زال در شاهنامه نویسند‌ه: دکتر مصطفی صدیقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: مجلۀ جستارهای ادبی (علمی-پژوهشی) شمارۀ صدو هشتاد و دو، پائیز ۱۳۹۲ چکیده مقاله: روایت و روایت پردازی جدا از پیشینه کهن آن، […]

بررسی کهن الگوی پیر خرد در شاهنامه

عنوان:بررسی کهن الگوی پیر خرد در شاهنامه نویسندگان: سید مهدی نوریان / اشرف خسروی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی  منبع: مجلۀ شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز، سال پنجم، شمارۀ اول، بهار ۱۳۹۲ چکیده مقاله: […]

شخصیت های شاهنامه – زال

به گیتی در از پهلوانان گرد – پی زال زر کس نیارد سپرد نام : زال نام های دیگر زال : دستان ، زال زر محل تولد زال : زابل محل مرگ : نامعلوم دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان تبار : تبار پدری به کرشاسپ پهلوان نامی ایران […]