بایگانی برچسب ها: ری

خوارری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خوارری نام فعلی مکان جغرافیایی :  در بیست فرسخی ری در منطقه ای نزدیک گرمسار نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خوار ری: این شهر در فاصله حدود بیست فرسخی جنوب شرق ری (تهران کنونی) بر سر راه خراسان و تقریبا حدود شهر گرمسار کنونی […]

پیروزرام

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پیروزرام نام فعلی مکان جغرافیایی :   قریۀ فیروزبهرام از دهستان غار شهر ری نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: پیروزرام: گویند پیروز فرزند یزدگرددوم پس از رفع قحطی در آغاز سلطنتش چند شارستان بنا کرد که یکی از آنها پیروز رام (مسکو: پیروزکام) بود، مقدسی […]