بایگانی برچسب ها: ریو

شخصیت های شاهنامه – ریو ( پسر کاووس )

درفشی پلنگست پیکر گراز – پس ریونیزست با کام و ناز نام : ریونیز معنای نام ریونیز : نابودکننده نیرنگ محل مرگ ریونیز : قلعه کرات چرم در حین نبرد با فرود سیاووش دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به منوچهر می رسد ملیت : ایرانی همسر […]

شخصیت های شاهنامه – ریو ( داماد طوس )

درفشی پلنگست پیکر گراز – پس ریونیزست با کام و ناز نام : ریونیز معنای نام ریونیز : نابودکننده نیرنگ محل مرگ ریونیز : قلعه کرات چرم در حین نبرد با فرود سیاووش دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به منوچهر می رسد ملیت : ایرانی همسر […]