بایگانی برچسب ها: ریونیز شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – ریونیز

درفشی پلنگست پیکر گراز – پس ریونیزست با کام و ناز نام : ریونیز ( دو شخص با نام ریونیز در شاهنامه وجود دارد ) معنای نام ریونیز : نابودکننده نیرنگ محل مرگ ریونیز : قلعه کرات چرم در حین نبرد با فرود سیاووش دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار […]