بایگانی برچسب ها: ریخت شناسی

تحلیل ریخت شناسی داستان سیاوش بر اساس نظریه ولادیمیر پراپ

عنوان: تحلیل ریخت شناسی داستان سیاوش بر اساس نظریه ولادیمیر پراپ نویسند‌گان: ابراهیم استاجی / سعید رمشکی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زیان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبایت فارسی دانشگاه حکیم سبزواری تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ متن شناسی ادب فارسی (علمی-پژوهشی) دانشکدۀ ادبیات […]