بایگانی برچسب ها: رویای دروغ

بازتاب خواب و رویا در شاهنامه فردوسی

عنوان:  بازتاب خواب و رویا در شاهنامه فردوسی نویسنده: محمدرضا اسعد سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۸ منبع: فصلنامۀ تخصصی ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، شمارۀ ۲۴، زمستان ۱۳۸۸ چکیده مقاله: خواب و رویا یکی از رازناکترین و پیچیده ترین پدیده های عالم هستی است که […]