بایگانی برچسب ها: روم شرقی

روم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : روم نام فعلی مکان جغرافیایی :  ترکیه فعلی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: روم یکی از نامهای پربسامد شاهنامه است چرا که روم اعم از روم بزرگ یعنی کشور ایتالیا تا ترکیه عثمانی کنونی، بزرگ ترین و مهمترین همسایه غربی ایران بوده و بدین […]