بایگانی برچسب ها: روشنک

شهر زور

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شهر زور نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در داستان اسکندر آمده است که چون او درگذشت همسرش ،روشنک دختر دارا بر تابوت و جنازه شوهر چنین مویه میکرد              جهاندار دارای دارا کجاست […]

شهر زور

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شهر زور نام فعلی مکان جغرافیایی:  شهری در کردستان عراق در منطقه سلیمانیه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: شهر زور: این نام تنها در داستان اسکندر آمده است. که چون دارای درگذشت همسر روشنک، دختر دارای بر تابوت و جنازۀ شوهر چنین مویه کرد: […]

شخصیت های شاهنامه – روشنک

کجا مادرش روشنک نام کرد – جهان را بدو شاد و پدرام کرد نام : روشنک نام روشنک در متون تاریخی : رخشنه دوره شاهنامه ای پیشین : اسکندر دوره شاهنامه ای جدید : اسکندر تبار : تبار پدری به دارای داراب به گشتاسپ می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر روشنک : دارا […]