بایگانی برچسب ها: روشنک شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – روشنک

کجا مادرش روشنک نام کرد – جهان را بدو شاد و پدرام کرد نام : روشنک نام روشنک در متون تاریخی : رخشنه دوره شاهنامه ای پیشین : اسکندر دوره شاهنامه ای جدید : اسکندر تبار : تبار پدری به دارای داراب به گشتاسپ می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر روشنک : دارا […]