بایگانی برچسب ها: رود گنگ

دریای قنوج

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای قنوج نام فعلی مکان جغرافیایی :  یکی از شاخه های رود گنگ که به خلیج بنگال می ریزد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای قنوج این عنوان دو بار در شاهنامه آمده و غرض از آن یکی از شاخه های رود گنگ  است […]

دریای چین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای چین نام فعلی مکان جغرافیایی :  بخش از اقیانوس آرام در جنوب شرقی کشور چین نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای چین در عرف امروز غرض بخشی از اقیانوس آرام در جنوب شرق کشور چین است که در نقشه ها هم به نام […]