بایگانی برچسب ها: رود فرات

فرات

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  فرات نام فعلی مکان جغرافیایی :  فرات نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: فرات (رود) از این رود نامی عراق یا سورستان و سواد چند بار در شاهنامه هم به عنوان رود و هم ناحیه و حواشی رود نام برده شده است. نام فرات اولین […]

قالانیقوس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : قالانیقوس / قالینیوس نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر رقه در کشور سوریه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  قالینیوس، قالینوس، کالینیکوس شرح مکان جغرافیایی: قالانیقوس قالینیوس دژی بوده است در جنوب شرق ،روم میان آرایش روم یا دورا – اوراپوس در ساحل رود فرات و انطاکیه واقع […]

برزخ شاپور

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بَرزَخْ شاپور نام فعلی مکان جغرافیایی: احتمالا شهر انبار در کنار رود فرات نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بنا بر ترجمه و توضیحات پنداری نام دیگر شهر پیروزشاپور در شام، از ساخته های شاپور ذوالاکتاف بوده است، که بعضی آن را همان شهر انبار […]