بایگانی برچسب ها: رود سند

دریای هند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای هند نام فعلی مکان جغرافیایی :  رود گنگ یا سند در هندوستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای هند بنا بر عرف شاهنامه غرض از دریا در اینجا همان رود است و دریای هند هم باید یکی از رودهای بزرگ معروف هندوستان مثلاً […]

دریای سند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای سند نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای سند غرض رود سند در کشور کنونی پاکستان است که از شمال آن کشور کشمیر و پنجاب سرچشمه میگیرد و در جنوب به اقیانوس هند می ریزد یکی از ابیات […]