بایگانی برچسب ها: رودابه یعنی چه؟

شخصیت های شاهنامه – رودابه

شگفتی به رودابه اندر بماند – همی نام یزدان بروبر بخواند نام : رودابه معنای نام رودابه : ظاهراً واژهٔ رودابه از دو بخش رود به‌معنای فرزند و آب به‌معنای تابش و روشنایی تشکیل شده‌است و به‌معنی فرزند تابناک است محل تولد رودابه : کابل محل مرگ رودابه : کابل در غم از دست دادن […]