بایگانی برچسب ها: رهام که بود

شخصیت های شاهنامه – رهام

چو طوس و چو گودرز و گیو دلیر – چو شاپور و فرهاد و رهام شیر نام : رهام نام رهام در زبان اوستایی : رئوهوم یا رئو هائوم معنای نام رهام به عربی : باران روشن دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : به کاوه آهنگر می رسد ملیت : […]