بایگانی برچسب ها: رقه

مانوی

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مانوی نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر مرزی ایران و روم احتمالا در کنار رود فرات نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مانوی: نام شارستانی از دیار روم است که خسروپرویز هنگام گریز از برابر بهرام چوبین توقفی سه روزه در آن داشته است. فردوسی […]

نصیبین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نصیبین نام فعلی مکان جغرافیایی :   در جنوب شرقی ترکیه کنونی  در مسیر موصل به رقه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: نصیبین: از شهرهای روم در زمان شاپور ذوالاکتاف بود که رومیان آن را طی معاهده ای به ایران واگذار کردند، اما مردم مسیحی […]

سورا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سورا نام فعلی مکان جغرافیایی:  شهر در زیر رقه در یک منزلی شهر فلوجه کنونی عراق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  سوراب، سوران شرح مکان جغرافیایی: سورا یا سوراب، نام یکی از شهرهای نظامی قلمرو شرق روم، ایضأ قالینیوس یا رقه، در زمان ساسانیان بوده که انوشیروان […]