بایگانی برچسب ها: رفتن فرود و تخوار به دیدن لشکر

شاهنامه خوانی ایرانصدا – بخش نوزدهم – فرود پسر سیاوش

عنوان این قسمت : شاهنامه خوانی ایرانصدا – بخش نوزدهم – فرود پسر سیاوش توضیحات فایل صوتی : داستان رویارویی فرزند دیگر سیاوش (که از جریره دختر پیران ویسه است) با سپاه ایران بسیار تأثربرانگیز است؛ چراکه او سرِ یاری داشت، اما خود قربانی کینه‌توزی شد. شنیدن این جلد و ماجرای کشته‌شدن فرود و مادرش را […]