بایگانی برچسب ها: رستم به چه معنی است

شخصیت های شاهنامه – رستم

کمر بسته شهریاران بود – به ایران پناه سواران بود نام : رستم نام رستم به زبان پهلوی : رُت‌سْتَهم محل تولد رستم : زابل از طریق رستم زایی با راهنمایی سیمرغ (سزارین) محل مرگ ( توطئه )  : کابل با توطعه برادرش شغاد دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای ، پهلوانی دوره شاهنامه […]