بایگانی برچسب ها: رد

رد و موبد در شاهنامه

عنوان: رد و موبد در شاهنامه نویسندگان: زهرا دلپذیر / دکتر اکبر شامیان ساروکلائی / دکتر سید مهدی رحیمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: کارشناس ارشد زیان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: پژوهشهای […]