بایگانی برچسب ها: راهبردهای جنگ

راهبردها و تفکرات جنگی ایرانیان در شاهنامه

عنوان: راهبردها و تفکرات جنگی ایرانیان در شاهنامه نویسنده: مسلم احمدی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد کرج تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی-پژوهشی مدیریت نظامی شمارۀ سی و دو، سال یازدهم، تابستان ۱۳۹۰، صفحۀ ۱۴۷-۱۸۰ چکیده مقاله: بزرگترین اثر حماسی و ملی زبان فارسی شاهنامه […]