بایگانی برچسب ها: رامهرمز

رام اردشیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : رام اردشیر نام فعلی مکان جغرافیایی :  معلوم نیست، رامهرمز، توج، رامشیر کدام یک است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: رام اردشیر یکی از شش شهر یا شارستانی بوده که اردشیر ساسانی ساخته است. دگر رام اردشیر است شهری دگر                    کز او بر […]