بایگانی برچسب ها: رامایانا

بررسی تطبیقی اهریمنان خشکی در شاهنامه فردوسی و حماسه رامایانا

عنوان: بررسی تطبیقی اهریمنان خشکی در شاهنامه فردوسی و حماسه رامایانا نویسند‌ه: نیما ادهم سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری رشته تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی دانشگاه هنر تهران تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، سال نهم، شمارۀ سی و دوم، پائیز ۹۲ چکیده مقاله: دو ملت ایران […]