بایگانی برچسب ها: رادمان

شخصیت های شاهنامه – رادمان

چوگردوی و شاپور و چون اندیان – سپهدار ارمینیه رادمان نام : رادمان معنای نام رادمان : به معنای رادمنش است دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ارمنی توضیحات شخصیت: نام سرداری ارمنی و معاصر خسروپرویز پادشاه ساسانی. رادمان سپهدار خسروپرویز بود لیست اشعار: پادشاهی خسرو پرویز – […]