بایگانی برچسب ها: دیو سپید

بنیادهای اساطیری و حماسی داستان دیوان مازندران در شاهنامه

عنوان: بنیادهای اساطیری و حماسی داستان دیوان مازندران در شاهنامه نویسنده: آرش اکبری مفاخر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، شمارۀ چهاردهم، سال هشتم، پائیز و زمستان ۱۳۹۱، صفحۀ ۳۳-۶۴ چکیده مقاله: نفوذ […]

شخصیت های شاهنامه – دیو سپید

 نمایی مرا جای دیو سپید – همان جای پولاد غندی و بید نام : دیو سپید محل مرگ : خوان هفتم در مازندران بدست رستم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان منصب : سالار دیوان مازندران ویژگی‌های دیو سپید : جادوساز و طلسم کننده ملیت : ایرانی وابستگان : همسر دیو سپید […]