بایگانی برچسب ها: دژ کلات

گنگ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گنگ نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در داستان فرود و لشکر بردن طوس به جوار دژ ،کلات در یک بیت از گنگ یاد شده که خالقی آن را از متن به حاشیه برده اما در مسکو چنین […]

باورد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : باورد نام فعلی مکان جغرافیایی :  ابیورد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: باورد که اعراب آن را ابیورد خوانده اند یکی از ولایات مهم خراسان و از مراکز زیستی و حکومتی پارتها و اشکانیان بوده است. از این رو انتظار می رود نام آن […]