بایگانی برچسب ها: دولت ملی

فردوسی و گفتمان مدرن ایرانی (شاهنامه فردوسی و نقش آن در تکوین هویت ملی ایرانیان در دوره معاصر)

عنوان:  فردوسی و گفتمان مدرن ایرانی (شاهنامه فردوسی و نقش آن در تکوین هویت ملی ایرانیان در دوره معاصر) نویسند‌گان: دکتر عیسی امن خانی / دکتر منا علی مددی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فراسی دانشگاه گلستان / استادیار زبان و ادبیات فراسی دانشگاه گنبدکاووس تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۳ هجری شمسی منبع: مجلۀ […]